Hvorfor tar man de valgene man gjør?

Og da mener jeg innen trening og kosthold.
Hvorfor trener du som du gjør? Hvorfor spiser du som du gjør? Tar du egne valg, eller følger du andre?

Det er veldig mange som er fanatisk opptatt av hva andre gjør eller har gjort før en. Det spiller liksom ingen rolle om de driver med noe helt annet, har et helt annerledes utgangspunkt eller til og med er av det motsatte kjønn.
Kunnskap er drivkraften bak fremgang, og hadde vi aldri lært oss nye ting så hadde vi fortsatt gått og trodd at jorda var flat.
Livet handler om valg, og man tar de som er riktig for seg selv. Livet handler også om å komme seg videre, og på veien er det uunngåelig å tillegge seg både kunnskap og erfaring. Dette skal helst være ens egen erfaring, ellers virker det noe bortkastet. Hvordan skal man ellers lære og vite hva som er rett for seg?

Husk at det koster å legge om livsstilen sin, og det må være varig om man skal ha fremgang. For at det skal vare lenger enn et par uker er man avhengig av kontinuitet, og for kontinuitet må man tilrettelegge slik at det passer inn i livet sitt. Man klarer ikke å finne et opplegg som passer alle, betyr dette at man automatisk ikke vil lykkes? Nei.

Når noe blir sagt eller gjort annerledes som bryter med ‘o store sannhet’, så vil det bli reaksjoner. Finnes det virkelig andre veier… At forskning (som har blitt et hatsk ord etterhvert.. hva, lærdom? Drit i det.) underbygger dette er noe som burde være positivt for alle. En eller annen gang må man klare å se bort ifra at kun et opplegg funker «fordi Arnold på roids gjorde det sånn».
Man burde passe seg for å ha en snever holdning og håne de som ikke tar samme valg som en selv. I så fall har man misforstått hele opplegget. Vis heller interesse for sporten på den måten at det finnes flere innfallsvinkler, og glad for at flere kan delta.

Utelukker man flere måter kan man risikere å utelukke:
de som ikke ånder og lever for bygging
de som har en sykdom
de som har barn
de som jobber skift
..Det kan bli en god del folk..

Ingen trening er enten riktig eller feil, dette er logisk. All trening er selvfølgelig bra, tatt i betraktning at man utfører teknikk og øvelser riktig og ikke skader seg. Gode gamle rutiner og råd til kosthold og deff er heller ikke rett/feil. Det vi imidlertid vet og kan si er at det finnes flere måter å gjøre det på, og godt er det.
Jeg tar valg etter hva jeg selv vil, som passer inn i mitt liv, og ikke minst som jeg merker fremgang på.
Andre velger i tillegg å høre på andre, og se tilbake på andres erfaringer som for øvrig er slik fordi det aldri er blitt gjort annerledes.
Noen mener derfor at «if it ain’t broken, don’t fix it», jeg mener at man ikke nødvendigvis må finne noe feil på gammelt for å lære noe nytt.
Ingen av delene er noe fasit til suksess, det er bare forskjellige måter å nå sine mål på.

Aldri tro at det finnes kun én sannhet, alle sannheter er subjektive.